Oferujemy:

 • przygotowywanie grobów do pogrzebu;
 • budowa grobów murowanych;
 • miejsca w kolumbarium do pochowania urn;
 • przekształcanie grobów ziemnych w murowane;
 • kopanie i zasypywanie grobów ziemnych;
 • ekshumacje zwłok;
 • inne usługi budowlane przy grobach na życzenie klienta;
 • prowadzenie ksiąg cmentarnych oraz udzielanie informacji o lokalizacji grobu;
 • pobieranie opłata za plac do pochowania i place po 20 latach;
 • melex do przewozu trumny podczas ceremonii pogrzebowej.

Usługi dodatkowe

 • mistrz ceremonii;
 • sprzęt nagłaśniający;
 • oprawa muzyczna;
 • namiot pogrzebowy.

Administracja cmentarzem

Zakład Usług pogrzebowych Sp. z o.o jako administrator Cmentarza Komunalnego:

 • prowadzi ewidencję cmentarza,
 • prowadzi sprzedaż miejsc grzebalnych ziemnych i murowanych do pochówku,
 • sprzedaż grobów murowanych na zakup wcześniejszy,
 • wydaje zezwolenie na wykonanie:
 • grobu do pochówku,
 • grobów murowanych,
 • budowę/remont nagrobków,
 • ekshumacji.
 • przyjmuje opłaty za przedłużenie prawa do grobu na następne 20 lat,
 • utrzymuje czystość i porządek na terenie cmentarza.

ZAKŁAD USŁUG POGRZEBOWYCH Spółka z o.o. / Cmentarz Komunalny
ul. Długa 8, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Dyżur całodobowy pod telefonami:
41 247-84-84
41 262-81-81
605 849 003